Directievoerder

Directievoering betreft het vertegenwoordigen van de opdrachtgever en het begeleiden van het bouwproces vanaf de aanvang van de voorbereidingswerkzaamheden, alsmede op de bouwplaats tot en met de aanvaarding van het project.

Baltium
Baltium

Toezichthouder

Toezicht houden betreft het uitvoeren van de controle op de (kwalitatieve) uitvoering van het bouwproces. Vanaf de start van de bouw tot en met de oplevering van het project. De toezichthouder is tijdens de realisatiefase verantwoordelijk voor het bewaken van de technische kwaliteit.

Projectmanager

Een bestaand gebouw uitbreiden, herontwikkelen of transformeren. Het managen van dit soort projecten is onze specialiteit. Door kennis, vaardigheden en technieken op een goede manier toe te passen, wordt een project effectief en succesvol uitgevoerd.

Baltium

Verbinder

Eén van de doelstellingen van Baltium BV is het bevorderen van integrale samenwerking tussen alle disciplines in de bouw. Wij werken hierbij samen met professionals die een toegevoegde waarde leveren aan multidisciplinaire projecten.

Door deze sterke samenwerkingsverbanden met zowel opdrachtgevers als technische professionals kan Baltium BV efficiënt werken.

Integraal Ontwerper techniek

In de ontwerpfase adviseert Baltium BV opdrachtgevers omtrent het in beeld brengen van de gewenste functionaliteiten en de technische haalbaarheid van de projecten. We doorlopen de diverse fases om een duidelijke scope te hebben op basis daarvan een projectomschrijving wordt gedefinieerd. 

Van opstellen en controleren van Programma’s van eisen (PvE’s) tot het uitwerken van technische ontwerpen en het maken van alle  berekenen.

Baltium

Bouwer

Altijd aanwezig op de bouw. Baltium BV is de rechter en linker hand van de opdrachtgever op de bouwplaats. Door onze kennis, kunde en passie is iedere organisatie verzekerd van kwaliteit. Wij dragen zorg voor de gestelde wensen, die vallen binnen de kaders aangaande het budget, de planning en kwaliteit.

Voor een kopje koffie en een goed gesprek

maak een afspraak