Projectmanagement

 • De rol van gedelegeerd bouwheer namens opdrachtgever verzorgen
 • Plan- en bouwcoördinatie
 • Directievoering en toezicht
 • Bouwprojectmanagement/ projectondersteuning
 • Contract-/ risicomanagement (inrichting + sturing van het bouwproces)
 • Bouwkostenmanagement/ calculaties
 • Interim-/ procesmanagement MT
 • Strategisch management
 • Technische inspecties, inventarisaties en lokatieonderzoeken
 • Samenstellen van feitelijke, objectieve rapportages
 • Assistentie bij juridische (voor)trajecten
 • Inzet bij bankwezen afd. bijzonder beheer
 • Hulp bij arbitragezaken
Baltium
Baltium

Tekenwerk & visualisaties

 • Bouwkundig en installatie-technisch tekenwerk (Autocad en Revit)
 • Tekenwerk bouwplaatsinrichting/ faseringsplannen
 • Planstudies
 • Architectuurpresentaties/ Artist Impressions
 • Interieur-, keuken, badkamer- en meubeltekeningen
 • Inmeetwerkzaamheden op locatie
 • Digitaliseren van bestaande tekeningen
 • Omzetten van PDF’s naar bewerkbare Autocadbestanden
 • Verkooptekeningen/ brochureplattegronden
 • Contract-/ bestekstekeningen
 • Splitsingstekeningen+ situaties/ terrein
 • Foto-inpasssingen/ maquettebouw

Bouwregelgeving / Bouwbesluit 2012 / Normeringen

 • Wet Kwaliteitsborging
 • Bouwplantoetsing/ Woningwet
 • Wabo/ Omgevingsvergunning/ Quickscan Bouwbesluit 2012
 • Toetsing Bouwbesluit 2012 incl. verzorgen vergunningsaanvraag
 • Brandveiligheid, rook- en brandcompartimentering, inspectie
 • Bouwbesluitberekeningen
 • Energieprestatie adviezen en EPC-berekeningen
 • Daglichtberekeningen
 • Ventilatieberekeningen/ doorspuibaarheid
 • Akoestische berekeningen
 • Gebruiksoppervlakteberekeningen
 • Doorstroomcapaciteiten trappen/ vluchtroutes
 • Politiekeurmerk Veilig Wonen
 • Juridisch advies
Baltium
Baltium

 

Bouwtechniek & -Praktijk

 • Kwaliteitsmonitoring, opstellen van ProjectKwaliteitsPlannen
 • Detailadvies (beoordeling) en –ontwikkeling
 • Klachten en schade-onderzoek (schade-expertise en arbitrage)
 • Energie en duurzaamheid (bestaand + nieuwbouw)
 • Adviezen installatietechniek
 • Gevel- en dakadvies
 • Monumenten, restauraties en transformaties
 • Conditiemetingen/ bouwkundige opnames
 • Opstellen van meerjarenonderhoudsplannen voor VVE’s, belegger, woningbouwcorparaties etc.

 

PVE’s & bestekken

Technische beschrijvingen, verzorgen prijsvorming-/ aanbestedingsfase  + opstellen van contracten

 • Gestructureerde, inventarisatie Programma van Eisen
 • Technische omschrijvingen
 • STABU-bestekken bouwkundig en installatie-technisch
 • RAW-bestekken grond-, weg- en waterbouw
 • Nota van inlichtingen + rondgangen in het werk
 • V&G-plannen ontwerp- en realisatiefase
 • Duurzaam bouwen Breeam/ DUBO/ GPR Gebouw
Baltium

 

Vergunningstrajecten/ gebruiksbesluit/ exploitatie

 • Aanvragen omgevingsvergunning
 • Oppervlakteberekeningen conform NEN2580
 • Opstellen Procesverbaal van Oplevering
 • Vluchtplannen
 • Ontruimingsplannen
 • Aanvalsplannen
 • Gebruiksvergunning aanvragen