Baltium BV
is onafhankelijk expert op het gebied van bouwprocessen

Meer over Baltium BV

Wat kunnen we voor u uit handen nemen?

Projectmanagement
 • De rol van gedelegeerd bouwheer namens opdrachtgever verzorgen
 • Plan- en bouwcoördinatie
 • Directievoering en toezicht
 • Bouwprojectmanagement/ projectondersteuning
 • Contract-/ risicomanagement (inrichting + sturing van het bouwproces)
 • Bouwkostenmanagement/ calculaties
 • Interim-/ procesmanagement MT
 • Strategisch management
 • Technische inspecties, inventarisaties en lokatieonderzoeken
 • Samenstellen van feitelijke, objectieve rapportages
 • Assistentie bij juridische (voor)trajecten
 • Inzet bij bankwezen afd. bijzonder beheer
 • Hulp bij arbitragezaken
Tekenwerk & visualisaties
 • Bouwkundig en installatie-technisch tekenwerk (Autocad en Revit)
 • Tekenwerk bouwplaatsinrichting/ faseringsplannen
 • Planstudies
 • Architectuurpresentaties/ Artist Impressions
 • Interieur-, keuken, badkamer- en meubeltekeningen
 • Inmeetwerkzaamheden op locatie
 • Digitaliseren van bestaande tekeningen
 • Omzetten van PDF’s naar bewerkbare Autocadbestanden
 • Verkooptekeningen/ brochureplattegronden
 • Contract-/ bestekstekeningen
 • Splitsingstekeningen+ situaties/ terrein
 • Foto-inpasssingen/ maquettebouw
Bouwregelgeving
 • Wet Kwaliteitsborging
 • Bouwplantoetsing/ Woningwet
 • Wabo/ Omgevingsvergunning/ Quickscan Bouwbesluit 2012
 • Toetsing Bouwbesluit 2012 incl. verzorgen vergunningsaanvraag
 • Brandveiligheid, rook- en brandcompartimentering, inspectie
 • Bouwbesluitberekeningen
 • Energieprestatie adviezen en EPC-berekeningen
 • Daglichtberekeningen
 • Ventilatieberekeningen/ doorspuibaarheid
 • Akoestische berekeningen
 • Gebruiksoppervlakteberekeningen
 • Doorstroomcapaciteiten trappen/ vluchtroutes
 • Politiekeurmerk Veilig Wonen
 • Juridisch advies
Bouwtechniek & -Praktijk
 • Kwaliteitsmonitoring, opstellen van ProjectKwaliteitsPlannen
 • Detailadvies (beoordeling) en –ontwikkeling
 • Klachten en schade-onderzoek (schade-expertise en arbitrage)
 • Energie en duurzaamheid (bestaand + nieuwbouw)
 • Adviezen installatietechniek
 • Gevel- en dakadvies
 • Monumenten, restauraties en transformaties
 • Conditiemetingen/ bouwkundige opnames
 • Opstellen van meerjarenonderhoudsplannen voor VVE’s, belegger, woningbouwcorparaties etc.

Lees meer

PVE & Bestekken
 • Gestructureerde, inventarisatie Programma van Eisen
 • Technische omschrijvingen
 • STABU-bestekken bouwkundig en installatie-technisch
 • RAW-bestekken grond-, weg- en waterbouw
 • Nota van inlichtingen + rondgangen in het werk
 • V&G-plannen ontwerp- en realisatiefase
 • Duurzaam bouwen Breeam/ DUBO/ GPR Gebouw
Vergunningstrajecten
 • Aanvragen omgevingsvergunning
 • Oppervlakteberekeningen conform NEN2580
 • Opstellen Procesverbaal van Oplevering
 • Vluchtplannen
 • Ontruimingsplannen
 • Aanvalsplannen
 • Gebruiksvergunning aanvragen

Baltium BV bouwen aan de toekomst

Van verbouw tot transformatie

Steeds meer gebouwen krijgen in de komende jaren een andere stemming. Van kantoren waar woningen van gemaakt worden tot kerken die worden verbouwt tot restaurant. Steeds meer wordt er verder gekeken dan sloop en nieuwbouw.
Transformatie lijkt simpel, maar vooral de technische uitdagingen zijn legio

Lees meer

Projecten

Baltium BV werkt aan diverse projecten in binnen- en buitenland. Onze technische en organisatorische ervaring maakt ons een serieuze partner in elke fase van het bouwproces.

Bekijk een deel van onze projecten

Voor een kopje koffie en een goed gesprek

maak een afspraak